Sağlık sektörünün liderleri Boğaziçi Üniversitesi’ndeydi

Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde 25 Ekim 2019 Cuma günü düzenlenen Türkiye Sağlık Platformu (TÜSAP) 12. Sağlık Teknolojileri Vizyon Toplantısı’nda, sağlık endüstrisinde ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve globalleşme konusu tartışıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın yanı sıra, toplantıya Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut, TİTCK Başkan Yardımcısı Recep Uslu, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cevat Şengül, OHSAD Genel Başkanı Dr. Reşat Bahat, TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlhan Satman, TOBB Sağlık Sektör Meclis Başkanı Dr. Seyit Karaca, MÜSİAD Sağlık Ürünleri ve Hizmetleri İhracatı Komitesi Başkanı Levent Can, DEİK Sağlık İş Konseyi Başkan Yardımcısı Mücahit Yinanç, SEİS Başkanı Metin Demir, İSEK İstanbul Sağlık Endüstrisi Küme Başkanı Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, SASDER Başkanı Sermet Gün Erdem,  İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı Mahmut Tokaç ve TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın gibi sağlık sektörünün geleceğine katkı sunan isimler katıldı.

Boğaziçi bilim insanları için çekim merkezi

Sağlıkta gelecek projeksiyonlarının belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen toplantıda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi’nin tersine beyin göçünde ilk adres olduğunu vurguladı. “Boğaziçi Üniversitesi yurtdışından Türkiye’ye gelen bilim insanları için bir çekim merkezi. Örneğin, TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında üniversitemize 15 yeni akademisyen katıldı,” ifadelerini kullanan Özkan, bu başarının araştırmacı kadrosu ve üniversite ekosistemi sayesinde elde edildiğini dile getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi’nin tümörü hedefleyen akıllı ilaç taşıyıcısı molekül geliştirme, mikroyosun biyoteknolojileri, CERN standartlarında algıcı üretimi ve soğuk zincirsiz aşı taşıyıcı teknolojileri gibi sağlık teknolojileri alanında yürüttüğü çalışmalardan da bahseden Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi’nin “2020 yılı U.S. News & World Report Best Global University Ranking” başlıklı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında da 186. sıraya yükseldiğini ekledi.

Toplantıda ana konuşmacı olarak yer alan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cevat Şengül ise 22 ülkeye kurulması planlanan ve Türkiye’nin sağlık endüstrisinin tanıtımına katkı sağlayacak Outpatientklinikler ve tanıtım ofisleri hakkında bilgi verdi. “Ağırlıklı olarak diagnoz hedefi bulunan Outpatientkliniklerde küçük cerrahi işlemler de yapılıyor olacak. Her ülkenin dinamikleri farklı ve her ülkeler için ayrı stratejiler geliştireceğiz, sonuçta ise oradaki her hastaya dokunmayı hedefliyoruz,” sözlerini paylaşan Şengül, Türkiye’nin sağlık sektöründe global bir marka oluşturma potansiyelinin olduğunu vurguladı.

Toplantıda söz alan OHSAD Genel Başkanı Dr. Reşat Bahat da sağlık alanında ihracat potansiyeli ve fırsatları bakımından en fazla ve hızlı gelişecek konunun sağlık turizmi olduğunu ifade etti.

TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ise sağlık alanında 2000’li yıllarda Türkiye’nin kendine güveninin artmaya başladığını özel hastanelerle birlikte sağlık turizmi gelişirken tıbbi cihaz, ilaç endüstrisi, sağlık bilişimi, sağlık hizmet sunumu gibi her biri ayrı alanlarda gelişmelerin devam ettiğini söyledi.Tüm paydaşları içine alan bir politika ile ortak noktanın bulunması gerektiğini ifade eden Aydın, artık sadece hizmet sunumu değil sağlık ile ilgili değerlerin dünya ile paylaşılması konusunda nasıl bir yol alınacağı konusunda kamu sahipliğinde ama özel sektör dinamizmi ile USHAŞ gibi bir yapılanmaya gidildiğini söyledi.