Sürdürülebilir kalkınmada gençlerin sesi: SDSN Youth

Gençlerin ve tüm ilgililerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla geçtiğimiz Eylül ayından bu yana çalışmalarını #KnowYourGoals kampanyasıyla sürdüren SDSN Youth Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi öncülüğünde etkinliklere imza attı.

SDSN Youth Türkiye bu kapsamda toplam dört çalıştay düzenledi. Bunlardan ilki Eylül ayında Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BU-SDCPC) önderliğinde Columbia Global Centers -Türkiye işbirliğinde; ikincisi Ekim ayında BU-SDCPC ve Unilever Türkiye işbirliğinde; üçüncüsü Ekim ayında BU-SDCPC, GelecekDahaNet, Yeşilişt, ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Kulübü işbirliğinde; dördüncüsü ise Kasım ayında BU-SDCPC işbirliğinde İklim Forumu’nda gerçekleşti. Çalıştaylara çeşitli liseler, şirketler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve belediyeler de dahil olmak üzere çok sayıda kişi ve kurum katıldı.

SDSN Youth, Boğaziçi Üniversitesi’nde Jeffrey Sachs’ı ağırladı 

UNSDS Türkiye Ağı tarafından tarafından düzenlenen en geniş kapsamlı toplantılardan biri olan SDSN20 Konferansı ise 11-12 Kasım 2015 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin (SKH) ve sürdürülebilir kalkınma gündeminin G20 ekonomilerine etkileri iki gün boyunca çeşitli oturumlarda tartışıldı. Konferansın ikinci gününde Prof. Jeffrey Sachs’ın da yer aldığı, öğrencilere açık bir oturumla yerel ve küresel ölçekte yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar paylaşıldı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulanmasında gençliğin rolü üzerinde duruldu ve SDSN Youth tarafından belirlenen öncelikli dört hedef tartışıldı.

Oturumun moderatörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim UYGAR Merkezi (BU-SDCPC) Müdürü, UNSDSN Türkiye Ofisi Eş-Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Yeşil Kampüs Koordinatörü Doç. Dr. Nilgün Cılız gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından, Columbia Üniversitesi, Yer Bilimleri Enstitüsü Direktörü Prof. Jeffrey Sachs gençlerin geleceği şekillendirmede çok önemli rolleri olduğundan, global UNSDSN’in bu doğrultudaki hedef ve çalışmalarından bahsetti. Sonrasında SDSN Youth | Türkiye temsilcisi Şila Temizel, SDSN Youth’un kurulma aşamalarından, vizyon ve misyonundan bahsederek, hem global hem de lokal olarak yapılan çalışmaların sonuçlarını aktardı.

SDSN Youth | Türkiye Proje Lideri Cahit Berk Teoman ise oluşumun aksiyon planına ve gelecek çalışmalarına değindi. Sunumların akabinde, katılımcılardan ve sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Prof. Jeffrey Sachs, gençlere güvenmenin toplumları ileriye taşıyacağını vurguladı.

Global ve bölgesel ölçekte yapılan çalışmalar ve sonuçları

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne farkındalığı artırmak amacıyla SDSN Youth tarafından Eylül ayında başlatılan #KnowYourGoals kampanyasıyla şu ana dek bireyler veya organizasyonlarla çeşitli çalıştaylar düzenlendi. Gençlerin ve tüm ilgililerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayarak, olası çözüm önerilerini irdelemeyi amaçlayan bu çalıştayların sonucunda Eylül – Kasım ayları arasında toplam 40 ülkede 116 farklı #KnowYourGoals etkinliği planlandı. Dünya çapında 20.000 kişiye ulaşmayı hedefleyen bu etkinlikler Kenya, Nijerya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Benin, Türkiye, Hindistan ve daha birçok ülkede gerçekleşti.

SDSN Youth ile ilgili daha fazla bilgi için: sila.temizel@boun.edu.tr

Prof. Jeffrey Sachs’la Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen oturumu izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=gtIjxiumgPs

Twitter: https://twitter.com/SDSNYouth

Instagram: https://instagram.com/sdsnyouth/

Facebook: https://www.facebook.com/SDSNYouthSolutions