Sürdürülebilir Kampüs için Boğaziçi Üniversitesi ve TEMA Vakfı’ndan çocuklara Doğa Okulu

Boğaziçi Üniversitesi, TEMA Vakfı ile sürdürülebilir üniversite yerleşkesi için işbirliği yaptı. Üniversitenin sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde Sarıtepe Kampüsü’nde yer alacak Doğa Okulu’nun temellerini oluşturan ilk fidanları çocuklar dikti.
Fotoğraflar: Kenan Özcan-Ali Özlüer

ŞEKİL 1

Doğal eko sistemler açısından zengin olan kumul alanlara sahip Sarıtepe Kampüsü’nde TEMA Vakfı ile işbirliği kapsamında başlatılan ‘’ENDEMİK TÜRLER KORUMA, BİTKİLENDİRME VE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI’’ kapsamında ilk fidanlar dikildi. Sarıtepe Kampüsü’ndeki eski hafriyat ve dolgu alanındaki ağaçlandırma çalışması aynı zamanda, Boğaziçi Üniversitesi ile TEMA Vakfı'nın, 2025’e dek sürecek doğa projesinin ilk adımını oluşturdu.

Sürdürülebilir Kampüs olma yolunda önemli adımlar atan Boğaziçi Üniversitesi’nin Kilyos’taki Sarıtepe Kampüsü TEMA Vakfı’nın organize ettiği binlerce çocuğun doğayla buluşmasına sahne oldu. Çoğunluğu ilköğretim öğrencisi olan yaklaşık 3.500 çocuk üniversitelilerle birlikte Boğaziçi Üniversitesi ve TEMA Vakfı uzmanlarının denetiminde üniversitenin Sarıtepe Kampüsü’ne gelerek fidan diktiler.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Kurulu Üyesi ve Kilyos Sarıtepe Kampüsü Koordinatörü Doç. Dr. Emre Otay,  TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, TEMA Vakfı Genel Müdürü Doç. Dr. Barış Karapınar’ın da katıldığı etkinliğe 70’ten fazla okuldan öğretmenleriyle birlikte gelen çocukların doğayla buluşma coşkusu, 200 TEMA Vakfı gönüllüsü ve öğretim üyelerinin de katılımıyla büyüdü.

Kampüsteki endemik bitkiler koruma altında

Kilyos Sarıtepe Kampüsü’nün sürdürülebilir vizyonu ile uyumlu olması için bulunduğu ekosistemde yer alan türlerin korunması hedefleyen proje kapsamında kampüs alanında yer alan endemik türler ve kumul florasının korunması öncelikli hedeflerden biri olarak belirlendi. Bu kapsamda Sarıtepe Kampüs alanı içinde sahilden başlayarak, rüzgâr tribününe doğru ilerleyen sırta kadar uzanan kısmı sahil sekisi, ön kumul ve kum tepesi zonunu içermesi nedeniyle Endemik Bitkiler ve Kumul Koruma Alanı olarak belirlendi. (ŞEKİL 1 'DE SARI RENK İLE GÖSTERİLEN ALAN) Herhangi bir dikim çalışmaya konu edilmeyecek mutlak koruma alanı olarak ayrılan 9.5 hektar büyüklüğündeki bu alanda işaretleme çalışması yapılıp, zarar verici olası insan faaliyetlerine (araç geçişi, spor etkinlikleri vb) yönelik korumaya alındı.

Kampüste binalardan güney batı istikametine doğru rüzgar tribününe kadar olan kumul alan ise Koruma ve Seyrek Bitkilendirme Alanı olarak belirlendi. (ŞEKİL 1) Kampüste endemik türlere yeterince gelişme alanı bırakılması amacıyla bu türlere ait fidanların dikim yerleri, gelecekteki tepe çapları dikkate alınarak, endemik türlerin bulunduğu yer merkez olmak üzere 5 m çapında çembere komşu olacak şekilde belirlendi. Bunu sağlayabilmek için öncelikle sahada endemik türler röleve planının çıkarılması planlanıyor. Proje kapsamında endemik türlerin 5 m çapında yer aldığı alanda dikim yapılmaması, fidan dikimlerinin bu alan dışındaki yerlerde yapılması planlanıyor.  Bitkilendirmede Ilgın, İğde, Yalancı iğde, Adi Alıç, Erguvan, Kıbrıs akasyası ve Mürver kullanılması hedefleniyor. 

Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü Koordinatörü Doç. Dr. Emre Otay,  fidan dikimine katılan etkinlik esnasında yaptığı konuşmada; TEMA Vakfı ile gerçekleşen işbirliğimizde öncelikli olarak, kampüsümüzün sahip olduğu farklı bitki topluluklarını, birbirine bağlayan patikalarla öğrencilerin doğal hayatı tanımaları, kampüs alanında gerçekleştirilecek doğa eğitimleri ile çocuklara doğa eğitimi verilerek ekolojik okuryazar olmaları hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yürütülecek proje Kilyos Sarıtepe Kampüsü’nde üniversitelilerin doğal hayatı tanımalarını ve keşfetmelerini sağlayacak güzergahların oluşturulması; kampüs alanında doğal ekosistemlerin ve bu ekosistemlerde yer alan başta endemik bitkiler olmak üzere bitki çeşitliliğinin koruma altına alınması; TEMA Vakfı’nın tasarlayacağı doğa eğitimleri ile hem çocukların hem de üniversitelilerin TEMA Vakfı eğitmenleri desteğiyle ekolojik okuryazar haline gelmelerine hizmet edecek.

  • ŞEKİL 1