‘’Tarım ve Gıdada Değer Zinciri’’ Boğaziçi'nde masaya yatırıldı

Boğaziçi Üniversitesi ‘’Tarım ve Gıdada Değer Zinciri’’ konulu zirveye ev sahipliği yaptı. 20 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen zirvede sektörden profesyoneller ve akademisyenler tarımda teknoloji kullanımından iklim değişikliğine, sürdürülebilir yenilikçi tarımdan Türkiye tarım sektörünün sorunları ve çözüm yaklaşımlarına farklı başlıkları ele aldılar.

Türkiye’den ve dünyadan alanında uzman pek çok sektör lideri ve akademisyeni bir araya getiren Tarım ve Gıda Değer Zinciri Zirvesi’nde “Tarımın Finansmanında Teknoloji Kullanımı”, “Türkiye Tarım Sektörü için Yenilikçi ve Sürdürülebilir Yaklaşımlar”, “Sürdürülebilir Gıda Sistemi Kurmak”, “Tarım-Gıda Sektöründe Yüksek Verimlilik Nasıl Mümkün?”, “Kurumsal Blok Zincir Çözümleri Yol Haritası”, “Yenilikçi Teknolojilerle Tarım-Gıda Sektöründe Dönüşüm”, “Durum Buğdayı Tarımında Sürdürülebilir Bir Dönüşüm”, “Nesnelerin İnterneti ile GAP’ta Dijital Tarım Uygulaması”, “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik”, “Türkiye Tarım Sektörü için Yapılabilecek Çok Şey Var”, “Tarım Teknolojilerine Hukuk Perspektifinden Bakış”, “Beyaz Yakalılar Tarımsal Üretime Neden Başlıyor, Neler Yapıyor?“ gibi birbirinden önemli konu başlıklarına değinildi.

Tarım ve Gıda Değer Zirvesi, Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu ve Prof. Dr. Gökhan Özertan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Tarım Finansmanında Teknoloji Kullanımı” başlıklı konuşmasında sektöre finansal açıdan yaklaşarak TARDAS Tarım Kredilerinden ve çiftçi kayıt sistemi sorgulamalarından, tarımda geleneksel bakış açısının dışına taşan dijital dönüşümü teşvik eden ve yenilikçiliği tarımsal alanda ön plana alan yaklaşımlarından bahsetti.

TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece, “Türkiye Tarım Sektörü için Yenilikçi ve Sürdürülebilir Yaklaşımlar” başlıklı konuşmasında; Türkiye’ye Tigem sayesinde getirilen tarım tekniklerinden, sertifikalı tohum kullanımından, tarımı sürdürülebilir yaparken hayvancılık konusundaki Tigem çalışmaları hakkında bilgi verdi.

PepsiCo Çeşitlilik ve Dahil Etme Kıdemli Başkan Yardımcısı Ümran Beba, toprağın yenilenmesi, iklimin korunması, ekim rotasyonları ile kaliteyi arttırmaktan, Erken Uyarı Sistemi,Crop Track,İzleme ve takip sistemiyle çiftçilerimize sağlanan destekten bahsederken kadın çiftçilere yapılan yatırımın önemine değindi. Türkiye’de 1000’e yakın çiftçi grubuyla çalıştıklarını belirten Beba, PepsiCo olarak küresel olarak yürütülen kadın çiftçilerin güçlendirilmesi projesine yaklaşık 18 Milyar USD yatırım yapma kararı aldıklarını ekledi.

Prof. Dr. Arzu Tektaş moderatörlüğünde, Almanya Büyükelçiliği Gıda Tarım Müsteşarı Dr. Peter Bohlen ve U.S. Embassy Tarım Ataşesi Christine Mumma, “Gıda Sektöründe Yüksek Verimlilik Nasıl Mümkün?” başlıklı panelinde küresel ısınmadan kaynaklı sorunlara çözüm olarak sürdürülebilirlik, verimlilik ve yenilik inisiyatifi, global ölçekte ve entegrasyon merkezinde değerlendirilmesi, gıda güvenliği ya da sağlık için neler yapılabileceğinden ve bunları yaparken kullanabileceğimiz teknolojik gelişmeler gibi çözüm önerilerinden bahsederek ülkeler arası ilişkilere odaklandılar.

IBM Teknik Lideri Sevilay Kurt, “Kurumsal Blok Zincir Çözümleri Yol Haritası” başlıklı konuşmasında; IBM olarak gıda kaynaklı hastalıklara ve aynı zamanda çöpe giden gereksiz gıdalara buldukları çözümlerden,farklı markalara yaptıkları büyük tabanlı çözümlerden bahsederek teknoloji ile tarımın birleşmesine ışık tuttu.

Merve Ekinci moderatörlüğünde, Fikriye Berk, Ethem Eliaçık ve Meltem Bakiler Şahin “Yenilikçi Teknolojilerle Tarım-Gıda Sektöründe Dönüşüm” başlıklı panelinde; pamuğun dijital dönüşümünden, gübrelemeden sulamaya hatta traktör kullanımına tarımın her alanındaki dijital çözümlerden bahsettiler.

Barilla Türkiye Genel Müdürü Pierro Mira, “Durum Buğdayı Tarımında Sürdürülebilir Bir Dönüşüm” başlıklı konuşmasında; life cycle assestment  uygulamasının makarna kategorisinde 3 farklı konuda, toprağı işleme,  değer zinciri ve ESD (elektrostatik boşalma) ölçümlerinin altının çizilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Gökhan Özertan, Mehmet Açıkgöz, Doç. Dr. Osman Çopur ve Dr. Nusret Mutlu, “Nesnelerin İnterneti ile GAP’ta Dijital Tarım Uygulaması” başlıklı panelde; Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Boğaziçi Üniversitesi’nin beraber yürüttüğü GAP projesinden, projenin Türkiye ekonomisine, sağlık ve eğitim sektörlerine katkılarından, Nesnelerin İnterneti ve Pamuğun Dijital Serüveni adlı projeden, Ekolez markasıyla geliştirdikleri üzüm meyve suyundan ve Hassas Tarım Teknolojileri Programından bahsederek tarımdaki dijitalleşmeyi aydınlattı.

Doç. Dr. Sevil Acar Aytekin moderatörlüğünde, Begüm Mutus ve Mehmet Tarakçıoğlu, “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik” başlıklı panelde, iklim değişikliğinin etkilerinden, gelecek nesillere duyulan endişeden ve geliştirilen çözüm projelerinden bahsederek farkındalık yarattı.

Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Türkiye Tarım Sektörü İçin Yapılabilecek Çok Şey Var” adlı konuşmasında Türkiye’nin tarımsal potansiyelinden, üreticilerin ürettikleri ürünleri bırakmasıyla bozulan dengeden ve gereği dışında yapılan ithalatlardan bahsederek Türkiye’nin potansiyeli konusunda katılımcıları aydınlattı.

BTS&Partners Kurucu Ortaklarından Yasin Beceni, “Tarım Teknolojilerine Hukuk Perspektifinden Bakış” başlıklı konuşmasında tarım ekosistemi içerisinde çevresel ve sosyoekonomik unsurların dikkate alınması ve değerlendirilmesi gereksiniminden ve hayata geçirici düzenleme ve politikalardan bahsetti.

Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu moderatörlüğünde, Vural Ak, Aslı Aksoy, Cengiz Genç ve Engin Can İpek, “Beyaz Yakalılar Tarımsal Üretime Neden Başlıyor, Neler Yapıyor?” adlı panelinde; kurumsal hayatlarından tarımsal hayata nasıl geçiş yaptıklarından, deneyimlerinden, tarımsal hayat ile gerçekleşen sosyal sorumluluk projelerinden bahsederek kurumsal hayattakilere yeni bir bakış açısı kazandırdılar.

Tarım ve Gıda Değer Zinciri Zirvesi’nden videoları izlemek için:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDarVabpYZvd80I3KfV8MB1GTcHvNpKJ5

 

 

 

Galeri 5 Fotoğraf