TÜBİTAK Destekli “Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Programı” Boğaziçi Üniversitesi’nde Başlıyor

BİDEB tarafından Türkiye’nin sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi iş birliği ile yetiştirilmesine yönelik başlatılan “Sanayi Doktora Programı Çağrısı” sonuçlandı.

Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından başlatılan “2244 Sanayi Doktora Programı” çağrısını karşılayarak, “Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Programını üniversite bünyesinde başlatıyor. Doktora adayları başvurularını, 10-17 Aralık 2018 tarihleri arasında http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru/Lisansustu/ adresi üzerinden yapabilecekler. 


Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, yürütülmekte olan üniversite-sanayi iş birliği faaliyetleri kapsamında, başta Biyomedikal Mühendisliği olmak üzere, üniversitenin doktora eğitimi veren birimlerinde “Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Programı”nı başlatıyor. 2012 yılında Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle “Sanayiye Araştırmacı Yetiştirme Programı” kapsamında, Türkiye’de ilk defa sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmaların temelini atan Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Programı"yla doktoralı araştırmacı istihdamını desteklemeye devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi önderliğinde Bıçakçılar, Set Medikal, Telemed, Glakolens, Elektrosalus, RS Araştırma’nın destekleri ile başlayacak doktora programı ile sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliği ile yetiştirilmesi, üniversite/araştırma altyapısı-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Program sayesinde, doktora seviyesindeki araştırma projelerinin araştırmayı yapan doktora öğrencilerinin de katkısıyla sanayi şirketlerinde ekonomik faydaya dönüştürülmesi bekleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği, temel bilimler, yaşam bilimleri veya tıp bilimleri alanlarında okuyan lisansüstü öğrencilerine, 1982 yılından bu yana akademik eğitim ve araştırma altyapısı sunuyor. Doktora kapsamında öğrencilere verilecek bursun süresi, tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 48 ay, bütünleşik doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 60 ay olacak. Özel sektör kuruluşlarına yönelik verilecek istihdam desteğinin süresi öğrencinin doktora eğitiminden mezuniyeti sonrası en fazla 36 ay olacak. Doktora bursiyerlerine verilecek bursun en az %25’i projeye dahil olan özel sektör kuruluş/kuruluşları tarafından karşılanacak. “Üniversite-Sanayi İş Birliği” modelinde istihdam edilen araştırmacılara ödenen ücretin %40’ı, “Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İş Birliği” modelinde ise verilen ücretin %60’ı bursiyerin mezuniyeti sonrasında maksimum 3 yıl süreyle TÜBİTAK tarafından desteklenecek.