Türkiye'nin 2013 hedeflerinde öncelik üniversite-sanayi işbirliğinde

Uluslararası “Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi” Konferansı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu ve İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ın katılımıyla 30-31 Ekim tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Bu alanda ulusal ve uluslararası uzmanları bir araya getiren, konferansın bu yılki teması “Üniversite Sanayi İşbirlikleri: Başarı Örnekleri” olarak belirlendi.


 Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (BU-TTO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Avrupa Patent Kurumu (EPO), Türk Patent Enstitüsü (TPE), TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) işbirliğiyle her yıl düzenlenen, uluslararası “Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Konferansı, bu yıl dördüncü kez 30-31 Ekim 2014 tarihleri arasında, gerçekleştirildi. İstanbul Sanayi Odası (ISO), PeraConsulting, Teknopark İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Melek Yatırımcı Platformu (BUBA) ve Thomson Reuters sponsorluğunda Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen konferansın bu yılki teması  “Üniversite Sanayi İşbirlikleri: Başarı Örnekleri” olarak belirlendi.

 Konferans, 30 Ekim tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun açılış konuşmasının ardından İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu’nun ana konuşmalarıyla başladı.

 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, kuruluşunun 150. yılını kutlayan Boğaziçi Üniversitesi’nin kimliğinde köklü bir girişimcilik ve inovasyon kültürü olduğunu belirterek konferans süresince ulusal, bölgesel ve global ölçekte olmak üzere kamu kurumlarının ve uluslararası örgütlerin üniversitelerdeki TTO’ların etkinliklerini arttırmaları için geliştirdikleri stratejileri ve uygulamaya koydukları programları değerlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

2023 Hedefleri yolunda Üniversite-Sanayi Elele

Ekonomisi sürekli büyüyen, bölgesel ve global düzeyde “lider” olan, nüfusu genç, hedefleri yüksek bir Türkiye’de yaşadığımızı belirten Prof.Dr. Gülay Barbarosoğlu, “Ülke olarak 2023 hedeflerimizi tutturmak ve dünyanın ilk “10 büyük ekonomisi” arasına girmek, “sürdürülebilir” bir kalkınma sağlamak ve “rekabetçiliğimizi” artırmak istiyorsak, “Fikri ve Sınai Mülkiyet” konularına, “Üniversite Sanayi İşbirliği’ne mutlaka “öncelik”, “özen” ve “önem” vermeliyiz. Fikri mülkiyet alanında gerçekleşmesi beklenen mevzuat değişikliğinin son yıllarda uluslararası alanda atağa geçmiş olan Türk üniversitelerinin çalışmalarına hız vereceğine inanıyoruz” dedi.

‘’TBMM’nin önceliği yeni Patent Kanun tasarısının en kısa sürede yasalaşması’’

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, konferans açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin 2012 yılında AB tarafından yayınlanan uluslararası marka patent sıralamasında 15. sırada yer aldığını anımsatarak, ‘’Şu anda 7 milyar USD olan AR-GE harcamalarımızı 2023 hedeflerimiz doğrultusunda 60 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz. Hedefimizi tutturmak için tüm taraflar olarak hep birlikte ve el ele çalışmalıyız. Hedefimize ilerlerken etkin ve işleyen bir fikri mülkiyet ekosisteminin olması önemli. Yeni Patent Kanunu ile birlikte üniversite ve sanayi arasında köprü olan TTO’lara düşen görevler artıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de akademisyenlere ve sanayicilere her türlü desteği sağlamaya hazırız. Patent tescil ve ticarileştirme süreçlerinin basitleştirilme ve hızlandırılmasına önem veriyoruz.” dedi.

 Üniversite-sanayi işbirliğine ivme kazandıracak bir fikri haklar ekosistemi kurulmalı

Günümüzün artan rekabetçi ortamında bilginin ekonominin kalbi olduğunu belirten İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise, “Bilginin beşiği olan üniversitelerde bilimsel yayın kadar alınan patent sayıları da önemli. Fikri haklar ekosistemi olarak kurulan Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO),üniversite ve sanayi arasında köprü olarak çalışıyor. TTO’lar akademisyenlerin ticarileştirilebilir buluş geliştirmesinde motivasyon artırıcı olarak önemli bir rol oynuyor. Fikri haklar ekosisteminin kurulmasıyla birlikte üniversitelerde lisans ve patent başvurularının artmasını ümit ediyoruz. İSO olarak, sanayinin Türk Patent Enstitüsü ile daha yakından çalışması gerektiğine inanıyoruz. Üniversite-sanayi işbirliklerinin artması ekonomiye yeni bir ivme kazandıracak, kaldıraç olacaktır. Bunun yanı sıra bilginin ekonomik faydaya dönüşmesi amacıyla dünyada yaygınlaşan araştırma üniversitelerinin Türkiye’de de hayata geçirilmesini ümit ediyoruz.” diye konuştu.

 Konferansın tüm katılımcılara açık ilk gününde, Fikri Mülkiyet Hakları konusunda  uluslararası, bölgesel ve ulusal kurumların yetkilileri kurumsal stratejilerini aktardı, Avrupa ve Amerika’dan başarılı üniversite-sanayi işbirlikleri paylaşıldı. Başarılı işbirliği uygulamaları neticesinde ortaya çıkan ticarileştirilebilir Fikri Mülkiyet Hakları ve iş-modelleri incelendi.

 31 Ekim’de de devam eden konferansın ikinci gününde, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fon ve hibe programlarından destek almış başarılı üniversite sanayi işbirlikleri anlatıldı. İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) başkanlığında düzenlenen bir panelde İstanbul’da gerçekleştirilen yeni üniversite- sanayi işbirliği ve oluşumları tanıtıldı. Konferansın sponsorlarından olan İstanbul Sanayi Odası (ISO)tarafından organize edilen bir panelde ise başarılı bir üniversite sanayi işbirliği için yapılması gerekenler akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından tartışıldı. İkinci günün son oturumunda ise Teknoloji Transfer Ofisleri’nin (TTO) “arayüz” olarak bünyesinde bir araya getirdiği “Inventor”, “Investor”, “Industrializer” ve “Incubator” paydaşlarının nasıl uyumlu çalışabileceğini modelleyen “iFOUR” çalıştayı düzenlendi.