Üniversite gençliğinin ruh sağlığı tüm boyutlarıyla tartışıldı

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naz Zeynep Atay, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gençlik Ruh Sağlığı Çalıştayı”na katılarak; öğrencilerin genel sağlık ve ruh sağlığı sorunlarına ilişkin çözüm önerileri hakkında görüş ve önerilerini sundu.

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Eylül ayında düzenlenen “Gençlik Ruh Sağlığı Çalıştayı”na üniversitelerden rektör, rektör yardımcıları ve akademisyenler, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığından üst düzey yetkililer ve farklı kuruluşlardan temsilciler katıldı. Çalıştayda genç nüfusun ruh sağlığını farklı açılardan ele alarak ve yaşanan sorunlara ilişkin iyi uygulama örneklerini ortaya koyarak geleceğe dönük neler yapılabileceği ele alındı.

Çalıştaya Boğaziçi Üniversitesi’ni temsilen katılan Prof. Dr. Naz Zeynep Atay, yaptığı sunumda Boğaziçi Üniversitesi’nin temel hedefinin Türkiye’nin en iyi öğrencilerine güçlü bir eğitim vermek; akademik donanımının yanı sıra her öğrencinin sağlıklı ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayata kazandırılmasını sağlamak ve bu doğrultuda öğrencilerine akademik çalışmalarını destekleyecek bir kampüs yaşamı sunmak olduğunu belirtti. Bununla birlikte, rekabetçi eğitim koşulları, zorlu yetişme şartları veya ailevi durumları nedeniyle çok sayıda başarılı öğrencinin özellikle ruhsal sorunlar yaşadığına ifade eden Atay, bu sorunların giderek birçok öğrencinin hayatını geri dönüşü olmayacak biçimde etkilediğine dikkat çekti.

Ruhsal problemleri olan öğrencilerin sorunlarını çözümlemelerine yardımcı olmak veya sorunlar ortaya çıkmadan önleyici tedbirler almak için en önemli temel ihtiyacın kadro ve kaynak kullanımı olduğuna dikkat çeken Atay, genç nüfusun sorunlarına çözüm bulmak için YÖK,  MEB ve ilgili bakanlıklarla sosyal hizmet odaklı işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

Prof. Dr. Atay, önleyici çözümlerin başında öğrencilerin hayat becerilerini arttırmak ve hayattan zevk almalarını sağlayacak sosyal, kültürel, sportif uğraşlara yönlendirici çalışmaların geldiğini belirterek bu tür bir beceri kazanımının ruhsal sorunları azaltacağı gibi öğrencilerin akademik başarılarını da arttıracağını ekledi.

Boğaziçi Üniversitesi gibi tıp fakültesi bulunmayan üniversitelerde Mediko Sosyal Biriminin güçlendirilerek Üniversite Hekimliği adı altında yeniden yapılandırılmasının önemine değinen Naz Zeynep Atay, bu birime özel bütçe ve personel yapısının oluşturulması yoluyla doktor ve sağlık personeli ihtiyacının karşılanabileceğini belitti.

Genç nüfusun ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere uzmanlık gerektiren kadroların atanmasında yetkin personel atanabilmesi için KPSS sisteminin uygun hale getirilmesi ve Sağlık Bakanlığı ile iş birliğine gidilmesinin önemini vurgulayan Atay, üniversite kampüslerinde Cinsel Tacizi Önleme Ofisi ve yaptırım süreçlerinin işlevsel kılınması kapsamında cinsel taciz ve türevlerine dair yaptırımların YÖK Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde ayrıntılandırılmasının gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Atay bu kapsamda ombudsmanlık sistemleri kurarak gerekli istihdamın oluşturulmasının önemine değindi.

Çalıştayda bir konuşma yapan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ise üniversite eğitimine başlayan gençlerin, kimi zaman bu değişime uyum sağlayamayarak yalnızlaştığını ve yaşadıkları sıkıntılar sonucu zararlı alışkanlıklara yönelebildiğini anlattı. Üniversite eğitimi alan gençlere hem ruh hem de beden sağlığı açısından destek olmak gerektiğini vurgulayan Tufan, gençlerin kampüs yaşamlarını sadece eğitim öğretim süreçleri değil sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle de desteklemenin önemini vurguladı.