Yapay zekâdan strese ‘Açık Ders’ler Beylikdüzü'nde halkla buluşuyor

Boğaziçi Üniversitesi’nin geçtiğimiz dört yıldır “Açık Ders” adı altında hazırladığı seminerler İstanbul’daki yeni döneminde Tekfen Holding desteği ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle düzenleniyor. 2 Mart’ta başlayacak ve Beylikdüzü’nde katılımcılarla buluşacak “Açık Ders”ler programı, “İnsan Beyninin Sınırları” başlığını taşıyacak. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilecek ve toplamda dört seminerden oluşacak program halka açık ve ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek.
Kenan Özcan

Boğaziçi Üniversitesi’nin BU+ Etkinlikleri kapsamında başlattığı “Açık Ders” seminer dizisinde, farklı temalar altında psikolojiden bilgisayar mühendisliğine, fizikten dilbilime, birçok alandaki güncel gelişmeler ve önemli tartışma konuları katılımcılarla paylaşılıyor. İlk kez 2016 Bahar Dönemi’nde başlayan “Açık Ders”ler; önceki dönemlerinde Beşiktaş, Sarıyer, Kartal ve Üsküdar Belediyelerinin iş birlikleriyle düzenlenmişti.

“Açık Ders”lerin Beylikdüzü programı 2 Mart 2020’de saat 19.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi’nde “İnsan ve Makine Beyinlerinin Sırları” başlıklı dersle başlayacak. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say tarafından verilecek derste, bilgisayar biliminin kurucusu olarak kabul edilen ünlü matematikçi Alan Turing’in temelini attığı “Hesaplama Kuramı’nın,” bilim ve yapay zekâ ile olan ilişkisi tartışmaya açılacak.  

16 Mart Pazartesi günü saat 19.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Şener Şen Salonu’nda gerçekleşecek “Zaman Algısı” başlıklı ikinci derste ise Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İnci Ayhan, zamanı nasıl algıladığımızı ve bu algıyı oluşturan biyolojik ve psikolojik faktörleri ele alarak zamana dair hepimizin deneyimlediği mutluluk ve stres gibi durumları ele alacak.  

Beylikdüzü programının üçüncü dersi, 31 Mart Salı günü Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Şener Şen Salonu’nda gerçekleşecek Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Elif Aysimi Duman’ın “Stresin Sinir Sisteminin Üzerindeki Etkileri” başlıklı dersi olacak. Duman, bu dersinde stresli deneyimlerin beynin ve sinir sisteminin işleyişi üzerindeki etkilerini sunacak. Elif Aysimi Duman ayrıca bu etkilerin genetik faktörlerle nasıl etkileşime girebildiğini açıklayacak ve bu etkilerin depresyon gibi psikolojik sorunlarla ilişkisinden bahsedecek.

“Beylikdüzü Açık Dersler”inin son dersi 06 Nisan Pazartesi günü saat 19.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Şener Şen Salonu’nda  “Dil, Beyin ve Evrim” başlığıyla Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Nakipoğlu tarafından verilecek. Nakipoğlu, bu derste insan türünün belki de en büyük başarısı olarak adlandırabileceğimiz dil olgusunu; dilin evrimi, dil-beyin ilişkisi ve dilsel birimlerin beynimizde nerede ve nasıl temsil edildiği konularına ışık tutarak açıklayacak.

Tekfen Holding ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliği hakkında

Tekfen Holding’in kurucu ortaklarından 2017 yılında hayata gözlerini yuman Feyyaz Berker’in demokrasi, çok seslilik, uzlaşı kültürü, açık diyalog ve münazara, centilmenlik ve sportmenlik, tolerans, gönüllülük gibi sahiplendiği değerler ile ilme ve eğitime olan aşkını yaşatmak için en doğru yerin, hayattayken de pek çok katkı sağladığı okulu olduğu düşüncesinden yola çıkıldı. Bu bağlamda, Boğaziçi Üniversitesi’nin entelektüel canlılığından doğmuş bir oluşum olan BU+ kapsamındaki bazı etkinliklere (Boğaziçi Chronicles, Boğaziçi Lectures ve Açık Ders) destek olan, “güç veren” Tekfen, bu etkinlikleri Feyyaz Berker’in anısına ithaf ediyor.

Açık Ders hakkında…

Boğaziçi Chronicles, Boğaziçi Lectures ve Açık Ders programı vasıtasıyla bilimsel merak, özgür düşünce ve yaratıcı fikirlerin oluşmasına katkıda bulunacak bilgi ve tartışmaları toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen Boğaziçi Üniversitesi, 2016 yılından bu yana İstanbul’da çeşitli belediyelerle iş birlikleri sayesinde binlerce insana ulaşan Açık Ders etkinlikleri 2019-2020 akademik yılı başında Boğaziçi Üniversitesi ile Tekfen Holding arasında imzalanan iş birliğiyle Açık Dersler Anadolu’daki bilim meraklıları ile de buluşuyor. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilen “Açık Ders” seminerlerinde katılımcılarından herhangi bir ücret talep edilmiyor.