‘’Yüksek bir refah düzeyi ve ekonomik gelişme için üniversiteler toplumla bütünleşmeli’’

Türkiye Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi Genel Kurul Toplantısı 3 Haziran 2015 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Gülay Barbarosoğlu, TÜSEM genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada nümüzde üniversitelerin artık sadece eğitim temelli tek disiplinli kurumlar olmaktan çıkarak, hem araştırma-geliştirme yapan, hem de proje üreten yapılara dönüşmekte olduğuna dikkat çekti.  ‘’Üniversitelerimizde beşeri ve sosyal bilimler alanlarında yürütülen araştırmaların yanı sıra, bazen etkisi on yıllar sonra ortaya çıkacak temel bilimler alanlarında, bazen de doğrudan teknolojiye dönüşerek hayatımızı şekillendirecek fen bilimlerinde çalışmalar yürütülmekte olduğunu’’ belirten Barbarosoğlu, üniversitelerin tüm bu çalışmalara ek olarak yaşam boyu eğitim faaliyetlerini, toplumsal ve ekonomik olayları yönlendirebilecek, topluma doğrudan fayda sağlayacak şekilde yürütmelerinin önemine vurgu yaptı.

‘’Yaşam boyu öğrenme becerilerinin kazandırılmasında üniversiteye büyük görev düşüyor’’

150 yılı aşkın akademik birikime sahip olan Boğaziçi Üniversitesi’nde üretilen bilgiyi toplumun faydasına sunmak ve toplumsal gelişimi desteklemenin önemli amaçlardan biri olduğunu dile getiren Barbarosoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

‘’Yaşamboyu Eğitim Merkezimizle, Teknopark faaliyetlerimizle, Teknoloji Transfer Ofisimizle, İnovasyon Merkezi ve diğer araştırma merkezlerimizle bilginin hayata geçirilmesi yönünde çok ciddi çabalar sarf etmekteyiz.

Bilgi odaklı ekonominin gelişimiyle birlikte, toplumdaki bireylere yaşam boyu öğrenme becerilerinin kazandırılmasında, üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Küreselleşme ve yaşanan dönüşümün hızı, iş yapış biçimlerinin ve mesleki formasyonların çok kısa sürede yenilenmesini zorunlu kılmaktadır. Sürekli olarak değişen ve yenilenen bu ortamda, bireyler örgün eğitimin yanı sıra, daha çok bilgiye, daha çok beceriye, bir başka ifadeyle, kendilerini daha çok geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır.

Bu bitmeyen öğrenme ihtiyacı, bilginin merkezi olan üniversitelere çok önemli görevler yüklemektedir. Üniversitelerin toplumsal gelişime doğrudan etki edecek eğitimlerle öncülük işlevini yerine getirmesi, ülkemizin çağdaş toplumda hak ettiği gelişmişlik düzeyine ulaşmasına da önemli bir katkı olacaktır."

TÜSEM Konseyi’nin üniversitelerin bilgi birikiminin toplumun hizmetine sunulması için çok önemli bir fırsat olduğuna değinen Gülay Barbarosoğlu, ‘’Ülkemiz ekonomisinin gelişmesi, toplumsal refahın güçlenmesi için üniversitelerin içe kapalı bir yaklaşım yerine, toplumla bütünleşen bir tavır takınması hem ülkemiz hem de bölgemiz için sonsuz öneme sahiptir.’’ dedi.