Yükseköğretimin Geleceği Boğaziçi Üniversitesi'nde Tartışıldı

Boğaziçi Üniversitesi ve Foreign Policy Association (Dış Politika Derneği); yükseköğretimin, küreselleşme ile birlikte karşılaştığı yeni fırsatlar ve tehditleri tartışmak üzere, “Küreselleşme ve Yükseköğretim” konulu bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Küreselleşme çağında üniversiteler de değişime uyum sağlamak zorunda

Boğaziçi Üniversitesi ve Foreign Policy Association (Dış Politika Derneği); yükseköğretimin, küreselleşme ile birlikte karşılaştığı yeni fırsatlar ve tehditleri tartışmak üzere, “Küreselleşme ve Yükseköğretim” konulu bir konferansa ev sahipliği yaptı.

13 Ekim 2014, Pazartesi tarihinde, Rektörlük Konferans Salonu’nda, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu ve Foreign Policy Association (Dış Politika Derneği) Başkanı Noel Lateef’in ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta; uluslararası birçok fikir lideri bir araya geldi.

New York Üniversitesi Rektörü John Sexton’ın açılış konuşmasını yaptığı “Küreselleşme ve Yükseköğretim” Konferansı’nda,  NASDAQ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meyer ‘Sandy’ Frucher ve Monterey Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Başkanı Sunder Ramaswamy gibi uzman isimler de küreselleşmenin üniversitelere etkisi hakkında görüş bildirdi.

Konferansta ayrıca geleneksel üniversitelerin geleceği; yurtdışı kampüslerde aynı seviyede eğitim alınıp alınamayacağı gibi önemli sorular masaya yatırıldı, paydaşlar ve uzmanlar konusu masaya yatırıldı.

Prof. Barbarosoğlu: Yükseköğretim artık dünyaya açılıyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, yükseköğretimin küreselleşme ve teknoloji ile karakterinin değişmekte olduğunu vurgulayarak  “Günümüz dünyası geleceğin liderlerinden global alandaki rekabet ortamına uyumlu ve bilgiyle donanımlı olmalarını talep ediyor. Üniversitelerin global bir vizyon ve eğitim yaklaşımı sunması, gençlerin liderlik becerilerini geliştirmeleri açısından giderek daha fazla önem kazanıyor.  Dünya barışı ve refahı için üniversitelerin önlerindeki engel ve fırsatları iyi analiz etmeleri ve aksiyon planları belirlemeleri gerekiyor. Yüksek öğretim dünyaya daha fazla açılıyor, böylelikle içeriği hızla değişiyor. Kurumlar arasında daha fazla entegrasyon oluyor, akademik anlamda daha fazla ortak proje yürütülüyor. Kamuoyunun yükseköğrenim kurumlarında yaratılan bilgiye ulaşımı artık çok daha kolay. Öte yandan üniversiteler teknolojideki gelişmeler dolayısıyla da zorlukla karşı karşıya. Bu değişime yüksek öğrenim kurumları olarak hepimiz adapte olmak zorundayız.” dedi.

Noel Lateef: Üniversiteler vizyonlarını yenilemek zorunda

Konferansın ev sahiplerinden Foreign Policy Association (Dış Politika Derneği) Başkanı Noel Lateef ise rekabetin arttığı ve sınırların kalktığı dünyada insanlığın geçmişten farklı soru ve sorunlarının olduğunu dile getirdi. Bilginin üretildiği kurumlar olan üniversitelerin geleceğin konularını geçmişteki bakış açısıyla ele alamayacağını belirtti, her üniversitenin yeni bir vizyon belirlemesinin önemini vurguladı. 

Küreselleşen dünyaya adapte olma yolunda New York Üniversitesi’nin izlediği yolu anlatan New York Üniversitesi Rektörü John Sexton, “fikir başkentleri” adını verdikleri şehirlerde kurdukları üniversite ağı ile yetenekli ve zeki öğrencileri bulundukları yerde yakaladıklarını belirtti. Sexton, New York Üniversitesi’nin şu anda altı kıtada on beş farklı noktada eğitim verdiğini dile getirdi.

Özel sektörün gelişmesinde öğrencilerin donanımının önemli bir rol oynadığını belirten NASDAQ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meyer ‘Sandy’ Frucher, üniversitelerin küreselleşen dünyaya hızla adapte olmasının önemini vurguladı. 

Türkiye, Great Decisions platformunda tartışma konularından biri

Dış politika üzerine faaliyet gösteren; dünyanın en köklü ve önde gelen bağımsız düşünce kuruluşlarından Foreign Policy Association; aynı zamanda ABD’nin en geniş münazara platformlarından biri olan “Great Decisions” programını yürütüyor. Her yıl global gündemi belirleyen konular arasından seçilen sekiz başlık üzerine yüz yüze ve online tartışmaların düzenlendiği Great Decisions tarafından bu yıl belirlenen sekiz madde arasında  “Türkiye’nin Önündeki Engeller” (Turkey’s Challenges) konu başlığı ise dikkat çekiyor.