2020-2021 akademik yılında her üç lisans öğrencisinden biri burs aldı

Boğaziçi Üniversitesi 2020-2021 akademik yılında 5 bin 89 öğrenciye yaklaşık 53 milyon TL tutarında başarı, gereksinim, yemek ve yurt bursu verdi. Böylelikle lisans düzeyindeki her üç öğrenciden biri burstan faydalanırken Boğaziçi Üniversitesi, 2020-2021 akademik yılında da devlet üniversiteleri arasında en fazla oranda öğrencisine burs sağlayan yükseköğretim kurumları arasında yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Burs Ofisi Koordinatörlüğü’nün 2020-2021 akademik yılı verilerine göre üniversitede lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimlerini sürdüren toplamda 5 bin 89 öğrenciye 52 milyon 984 bin 198 TL burs verildi. Koronavirüs salgının etkilerinin yoğun olarak görüldüğü ve uzaktan eğitimin sürdüğü geçen akademik yıl, ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteğiyle 397 öğrenci hazırlık kitap seti, 370 öğrenci internet, 175 öğrenci tablet ve 26 öğrenci ise laptop destek burslarından faydalandı.

KAMU KAYNAKLARININ YANI SIRA BAĞIŞLAR İLE BURS VERİLİYOR

Boğaziçi Üniversitesi’nin başarı, gereksinim, yemek ve yurt bursları kapsamında her üç lisans öğrencisinden biri burs kapsamında desteklenirken, kadın öğrenciler yüzde 52.51 ile erkeklere oranla daha fazla destek aldı. Burs kaynaklarının yüzde 77.66’sı devlet kurumlarından, yüzde 12.42’si ise kişi, vakıf, kurum ve kuruluşlardan sağlandı. 2020-2021 akademik yılında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) tarafından ise başarı, yemek, internet ve laptop gibi çeşitli burs türlerinde 2 bin 622 lisans ve lisansüstü öğrencisine toplamda 4 milyon 757 bin 829 TL destek verildi.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün koordinatörlüğünde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden, hazırlık sınıfında eğitimini sürdüren ve orijinal ders kitabına gereksinim duyan 397 öğrenciye de gerekli kaynaklar temin edildi.

YENİ ÖĞRENCİLER İÇİN BURSLAR BELİRLENDİ

Önceki yıllarda burs ihtiyaçları belirlenmiş öğrencilere ek olarak 2021 – 2022 akademik yılı “Gereksinim Burs Başvuruları”  Burs Ofisi Koordinatörlüğünce çevrim içi alınarak; Üniversite Burs Komisyonunca belirlenmiş olan “Gereksinim Burs Kriterleri” ışığında ihtiyacı olduğu tespit edilen yaklaşık 698 öğrenciyle,  Fakülte ve Yüksekokullardan 47 akademisyen tarafından yapılan mülakatlarla tamamlandı. Mülakat değerlendirme sonuçları dikkate alınarak Nakdi, Yurt, Yemek, Kitap, Hazırlık Kitap Seti, Tablet, Bilgisayar ve İnternet Destek gibi burslar tahsis edilmeye başlandı.   

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek sağlamak amacıyla bağış yapmak için tıklayınız.

Burs Ofisi Koordinatörlüğü Faaliyet Raporları için tıklayınız.