Boğaziçi Üniversitesi Ödülleri törenle sahiplerini buldu

Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Üstün Hizmet Ödülü ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Araştırmada Üstün Başarı Ödülleri 3 Kasım 2015 tarihinde Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen bir törenle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu tarafından sahiplerine takdim edildi.

Prof. Dr. Ali Tekcan
Prof. Dr. Çiğdem Kafesçioğlu
Prof. Dr. Faruk Birtek
Doç. Dr. Özhan Özatay
Yrd. Doç. Dr. Albert Ali Salah
Prof. Dr. Cem Ersoy
Doç. Dr. Cenk Özbay
Prof. Dr. Nihan Nugay
Yrd. Doç. Dr. Koray Durak
Prof. Dr. Şevket Pamuk
Prof. Dr. Edhem Eldem

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Tekcan tören öncesinde yaptığı açılış konuşmada geçen yıldan itibaren birlikte verilmeye başlanan Aptullah Kuran Üstün Hizmet Ödülü ve BÜVAK Araştırmada Üstün Başarı Ödülleri’nin kurumsal hafızanın genç kuşaklara aktarılması yönünde taşıdığı öneme değindi.

Prof. Dr. Şerif Mardin’e Boğaziçi Üniversitesi’nden Ödül

 Boğaziçi Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Aptullah Kuran’ın anısını yaşatmak üzere her yıl, Tarih Bölümü’nün önerisiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne üstün hizmetlerde bulunan bir üniversite mensubuna Rektörlük tarafından ödül verilen Aptullah Kuran Üstün Hizmet Ödülü, bu yıl çalışmalarında Türkiye siyasi kültürünün karakterine ve yapısına ilişkin geliştirdiği çok değerli kavram ve açıklama modelleriyle ülkemiz sosyal bilimler dünyası kadar düşünce ve siyaset dünyasına da önemli açılımlar sunan Prof. Dr. Şerif Mardin’e verildi.

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kafesçioğlu, törende yaptığı konuşmada Şerif Mardin’in Boğaziçi Üniversitesi’nin kuruluş yıllarında sosyal bilimlerde yeni çalışma alanlarının kurulması ve gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin geçmişiyle bugününü buluşturan ve kurumsal hafızasını güçlendiren Abdullah Kuran Üstün Hizmet Ödülü ile ilgili olarak bir konuşma yapan, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Emeritus Profesörü Faruk Birtek ise yaklaşık 39 yıldır Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürdüğü görevi öncesinde 15 yıl boyunca Yale Üniversitesi’nde çalıştığını; Türkiye’de dönme kararında Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışacak olmanın heyecan verici olduğunu anlattı.

Abdullah Kuran ve Şerif Mardin ile birlikte çalışma imkânı bulduğunu belirten Birtek, bu iki değerli ismin yarattığı üstün akademik ortamda bulunmanın kendisi için taşıdığı değerden söz etti.

Şerif Mardin’in Boğaziçi Üniversitesi’nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olduğu dönemde kendisiyle birlikte çalışan Faruk Birtek, Mardin’in Boğaziçi Üniversitesi’nin zenginliğine sosyal bilimleri de katmış olduğunu belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi’nden sekiz araştırmacıya ödülleri takdim edildi

Törende BÜVAK Araştırmada Üstün Başarı Ödülleri sekiz Boğaziçi Üniversitesi araştırmacısına sunuldu.

Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özhan Özatay, ‘’Deneysel yoğun madde fiziği, nanomanyetizma, spin elektroniği ve nano hafıza alanındaki uluslararası çalışmaları’’ nedeniyle Fen ve Mühendislik alanında Genç kategorisinde 2014 yılı Araştırmada Üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Albert Ali Salah “Çokkipli insan davranışı analizi, çokkipli etkileşim analizi, oyun için davranış analizi, bilişsel süreçlerin modellenmesi ve yüz biyometrisi alanlarında yaptığı çalışmalar” nedeniyle Fen ve Mühendislik alanında Genç kategorisinde 2014 yılı Araştırmada Üstün Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Ersoy, “Telsiz duygaç ağları, yaygın hesaplama, yaygın sağlık uygulamaları için bilgi işleme alanlarında yaptığı çalışmalar nedeniyle çalışmaları nedeniyle Fen ve Mühendislik alanında Kıdemli kategorisinde 2014 yılı Araştırmada Üstün Başarı Ödülü’nü aldı.

Polimer Kimyası ve Teknolojisi dallarında yoğunlaştırmış olduğu araştırmalarında, özellikle polimerik mikro/nano kompozitler ve biyouyumlu polimerik nano malzemelerde yapı-performans ilişkilerinin kurulması ve uygulanabilirlik kriterlerinin belirlenmesi konularında bilime katkı sağlayan Prof. Dr. Nihan Nugay, Fen ve Mühendislik alanında Kıdemli kategorisinde 2014 yılı Araştırmada Üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Sosyoloji Bölümü ve Turizm İşletmeciliği Bölümü  üyesi Doç.Dr. Cenk Özbay ise erkeklik ve cinsiyet üzerine yaptığı çalışmalarla cinsellik sosyolojisi alanına, alışveriş merkezleri ve mağaza çalışanları konusunda yürüttüğü araştırmalarla da çalışma sosyolojisi alanına, sosyal bilimlerde çok tartışılan toplumsal sınıf, cinsiyet, mekan kavramlarını bir arada tartışarak hem kavramsal hem de metodolojik katkıları nedeniyle Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Genç  kategorisinde 2014 yılı Araştırmada Üstün Başarı Ödülü'nü aldı.

Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Koray Durak “Orta Bizans dönemi sosyal ve ekonomik tarihine yaptığı değerli katkılar; Bizans tarihi ile Ortaçağ İslam tarihi çalışmalarını kendi bünyesinde birleştirebilen ender uzmanlardan biri olarak Bizans ve İslam dünyaları arasındaki ticaret ilişkileri, Bizans ve Arap kaynaklarında coğrafi imgelem, kimlik ve öteki sorunu gibi konuları ele aldığı özgün araştırmalar” nedeniyle Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Genç kategorisinde 2014 yılı Araştırmada Üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Törende, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi  Prof. Dr. Şevket Pamuk’a “Tarih ve iktisat ve siyaset bilimin kesiştiği interdisipliner yaklaşımı ile alanında kurumsalcı yaklaşımın en güzel örneklerini vererek, Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye ekonomi tarihinindeki kurumları ve uzun dönemli eğilimleri konusundaki” araştırmaları nedeniyle Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Kıdemli kategorisinde 2014 yılı Araştırmada Üstün Başarı Ödülü takdim edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi, Prof. Dr. Edhem Eldem ise “18. yüzyıl Osmanlı iktisat ve finans tarihi, 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı toplumsal tarihi, geç Osmanlı dönemi İstanbul tarihi, mezar taşları ve mezarlıklar, geç Osmanlı biyografileri ve otobiyografileri, Osman Hamdi Bey, Oryantalizm, Osmanlı modernleşmesi ve en son olarak da arkeoloji tarihi üzerine çok geniş bir yelpazeye yayılan özgün ve yaratıcı bilimsel çalışmaları” nedeniyle Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Kıdemli kategorisinde 2014 yılı Araştırmada Üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

 Haber: Kurumsal İletişim Ofisi

 • Prof. Dr. Ali Tekcan
 • Prof. Dr. Çiğdem Kafesçioğlu
 • Prof. Dr. Faruk Birtek
 • Doç. Dr. Özhan Özatay
 • Yrd. Doç. Dr. Albert Ali Salah
 • Prof. Dr. Cem Ersoy
 • Doç. Dr. Cenk Özbay
 • Prof. Dr. Nihan Nugay
 • Yrd. Doç. Dr. Koray Durak
 • Prof. Dr. Şevket Pamuk
 • Prof. Dr. Edhem Eldem