Boğaziçi Üniversitesi Yayınları'ndan İki Yeni Kitap

Boğaziçi Üniversitesi Yayınları bu ay biri matematik diğeri de tarih meraklılarına yol gösterecek 'Cebirin Temel Teoremi İçin Dört İspat' ve 'Kısa Yunanistan Tarihi' adlı iki yeni kitap çevirisiyle okuyucularının karşısına çıkıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Yayınları'ndan Kasım ayında çıkan kitaplardan ilki ünlü Alman matematikçi Carl Friedrich Gauss tarafından yazılan ve dilimize Gülnihal Yücel ve Ahmet Feyzioğlu işbirliğinde kazandırılan 'Cebirin Temel Teoremi İçin Dört İspat' adlı eser. Matematikçilerin prensi ve “antik çağlardan beri yaşamış en büyük matematikçi” olarak anılan Carl Friedrich Gauss’un sayılar teorisi,analiz, diferansiyel geometri, jeodezi, manyetizma, astronomi ve optik alanlarında önemli bilimsel katkıları var. Bu kitap, okurların Gauss’u doğrudan tanımalarına, gelişimini görmelerine, Gauss hakkında konuşulanların değil, Gauss’un kendisinin ve yapıtlarının duyulmasına olanak sağlamakta.


Gauss, 1799’da bitirdiği doktora tezinde cebirin temel teoreminin bir kanıtını sundu. Bu çok önemli teorem, karmaşık sayılar üzerine tanımlanmış her polinomun en az bir kökü olduğunu söyler. Gauss’tan önce pek çok matematikçi bu teoremi kanıtlamayı denemiş, ama hiçbir kanıt genel kabul görmemişti. Gauss’un kanıtına da, o zamanlar henüz kanıtlanmamış olan Jordan eğri teoremini kullandığı için itiraz edildi. Bu itirazlar üzerine Gauss, hayatı boyunca üç değişik kanıt daha sunacak, 1849’daki son kanıtı tüm matematikçilerden kabul görecekti. Gauss bu kanıtlar üzerinde çalışırken, karmaşık sayılar kavramının olgunlaşmasına çok büyük katkıda bulundu ve 'Cebirin Temel Teoremi İçin Dört İspat' kitabında da bu kanıtlara yer verdi.

Üniversitenin yayınevinden bu ay çıkan diğer kitap 'Kısa Yunanistan Tarihi' ise Yunanistan’ın tarihi konusunda uluslararası düzeyde kabul gören bir bilim insanı olan Prof. Richard Clogg tarafından kaleme alındı ve eserin çevirisi Dilek Şendil ve Ahmet Feyzioğlu tarafından yapıldı.

Yunanistan’ın Kısa Tarihi, ulusal hareketin ilk kıpırdanmalarının başladığı on sekizinci yüzyıl sonlarından bugüne dek modern Yunanistan’ın tarihine kısa bir giriş sunmakta.1830’da bağımsızlığını kazanan Yunanistan’ın tarihine Ortodoks Hıristiyanlık ve Osmanlı yönetimi büyük ölçüde damgasını vurmuştur. 1981 yılında Avrupa Topluluğu üyeliğine alınan ilk Doğu Avrupa ülkesi olmuştur. Yunanlar bir diaspora halkıdır; Osmanlı yönetimi sırasında gelişen göç hareketleri günümüze kadar sürmüştür. Yunan devleti ortaya çıkmadan önce, on sekizinci yüzyılın sonlarında, Yunan tüccarlar Doğu Akdeniz’de, Balkanlar’da ve Hindistan gibi uzak yerlerde bir ticaret imparatorluğu kurmuşlardı. On dokuzuncu yüzyılda göçlerin yönü Mısır’a, Rusya’nın güneyine; yüzyılın sonlarındaysa Amerika Birleşik Devletleri’ne, Kanada’ya ve Avustralya’ya doğru gelişti. Bu etmenler, hem Balkan, hem Akdenizli, hem de Avrupalı olan, Osmanlı’dan da izler taşıyan bir ülkenin tarihini daha da ilginç kılmaktadır. Halen yaşanan ekonomik kriz ülke tarihinde bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Kitabın sonunda, bugünün siyasal, ekonomik ve toplumsal gelişmelerinin de incelendiği bir bölümle birlikte tablolar, haritalar, fotoğraflar ve okuma önerilerini içeren bir listede de yer almakta. Kitap, Helen kültürünü konu alan en iyi kitap olarak Runciman Ödülü’nü aldı ve on iki dile çevrildi.