Boğaziçi’nde enerji buluşması: ‘’Kavşakta Hazar Enerjisi’

Türkiye, doğalgaz arz ve talep kesişim coğrafyasının kilit oyuncularından biri olarak önemli bir enerji buluşmasına daha ev sahipliği yaptı. Enerji Ekonomisi Derneği (EDD) ile Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (EPAM) düzenlediği ‘Kavşakta Hazar Enerjisi’ paneli 17 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın açılış konuşmasıyla başlayan panele Nordic Enterprise Vakfı’nın ve Petro Scotland şirketinin Genel Müdürü olan, aynı zamanda University College London'da Güvenlik ve Yılmazlık Enstitüsü bünyesindeki araştırmalarıyla tanınan Chris Cook ile Hazar Enerji Ağı kuruluşunun kıdemli danışmanı olarak görev yapan ve İran Petrol Bakanlığı’nın Hazar Bölgesi eski Genel Müdürü Mahmood Khaghani konuşmacı olarak katıldı.

Rektör Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi’nin enerji gibi çok kritik önemde bir konuya üniversite olarak önemle eğildiğinin ve bu alanda projeler geliştirerek bilgi birikimi oluşturduğunun altını çizdi. Konvansiyonel enerji kaynaklarından alternatif enerjilere, enerjinin yönetiminden depolanmasına farklı alanlarda üniversite olarak çalışmalar yürütülmekte olduğunu ifade eden Özkan,Türkiye’nin coğrafi anlamda kavşak noktasında bulunmasının avantajına değindi. Mehmed Özkan, üniversite olarak bu avantajı da göz önünde bulundurarak, bölge ve çevre ülkeleriyle akademik birikim ve bilgi anlamında alışverişe hazır olduklarını belirtti.

 EPAM ve EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ise İran’a yönelik ambargonun kaldırılmasının ardından dünya genelinde ilk uluslararası konferansı Antalya’da düzenlediklerini hatırlatarak, “Ardından Bakü’de Hazar enerjisine odaklı uluslararası bir konferans düzenledik. Her iki konferansımızın da en önemli destekçilerinden olan Boğaziçi Üniversitesi 17 Mayıs’ta tarihi bir panele ev sahipliği yapıyor. Dünyada enerji denince akla ilk gelen bölge bizim coğrafyamız. Ve bu coğrafyada hangi güç enerjiyle ilgili bir söylem ya da eylem geliştirecek iş dönüp dolaşıp Türkiye’de çözümleniyor. Bu nedenle bölgenin enerji denkleminde Türkiye hayati bir öneme sahip” diye konuştu.

 Prof. Dr. Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

 “Türkiye’nin merkezinde yer aldığı doğalgaz arz ve talep kesişim coğrafyasında geleceğin enerji rotalarının belirlendiği bir dönemde Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte Avrupa ve Asya’dan konuşmacılarımızı Avrupa ve Asya’nın kesiştiği merkez olan İstanbul’da buluşturduk. Antalya ve Bakü’de dünya enerji piyasalarına yön veren isimlerin çok önemli söylemleri vardı. Oralardan edinilen bilgiler ve tecrübelerin İstanbul panelinde bölgesel sorunlara enerji perspektifinden ışık tutup çözüm sunmasını amaçlıyoruz’’.

Kumbaroğlu, İran’a yönelik ambargonun kaldırılmasının avantajını kullanabilmek için siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini, Türkiye’nin İran’ın enerji kaynaklarının Avrupa ile bağlantısında vazgeçilemez bir ortak (partner) olduğunu vurguladı.

Yenilenebilir enerji önem kazandı

Panelin konuşmacılarından Chris Cook ise, kendi ifadesiyle gerçek temelli bir ekonominin (reality based economy);  lokasyon (fiziki alan), enerji (material kaynak) ve bilgi olmak üzee üç bileşenden oluştuğunu belirtti. Cook, günümüzde bu üç bileşen arasında en objektif maliyete sahip olanın enerji olduğunu söyledi. Çağımızda artık pazar, üretici ve tüketici kavramlarının dönüştüğünü ifade eden Cook, Internet olanaklarıyla 3.0 Market döneminde olduğumuzu belirtti ve böyle bir ekonomik ortamda yenilenebilir enerji kaynaklarının önem kazandığına dikkat çekti.

Dolar ekonomisi yerine enerji ekonomisi

İran Petrol Bakanlığı’nın Hazar Bölgesi eski Genel Müdürü olan Mahmood Khaghani ise İran’ın geçmiş 15 yılının siyasi ve ekonomik olarak  kısaca değerlendirmesini yaparak 2013-2017 Ruhani dönemi İran’ında bir önceki dönemin devamı olarak ciddi bir ekonomik çöküşün yaşandığını bu nedenle Ruhani’nin ‘’Resistive Economy’’ kavramını savunduğunu söyledi. Dolar karşısında kırılganlıktan kurtulmak için ‘’Resilience Economy’’ (Dayanıklı Ekonomi)’ye geçişin gerekliliğine dikkat çeken konuşmacı, Dolar ekonomisi yerini enerji ekonomisinin alması gerektiğini ve  İran’ın bu yönde adımlar attığını belirtti. Khaghani, pek çok Avrupa ülkesinin enerji bazında İran ile işbirlikleri kurmak istediğini de ifade etti.

 

Haber ve fotoğraflar: Kurumsal İletişim Ofisi