Deprem, Tsunami ve Afet Eğitimi konulu Açık Dersler çevrimiçi olarak izleyicilerle buluştu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen BU + Açık Ders seminer dizisi, Covid-19 pandemisi döneminde çevrimiçi olarak izleyicilerle buluştu.

Deprem, Afet Eğitimi, Tsunami temalarından oluşan Açık Ders seminerleri 1-15 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi.  Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’in ‘’Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz’’ başlığıyla verdiği ilk çevrimiçi ders 1 Aralık tarihinde düzenlendi. Prof. Dr. Haluk Özener Kandilli Rasathanesi'nin kısa tarihi hakkında bilgiler vererek depreme neden olan oluşumları, nerelerde deprem olduğunu, fay hatları ve fay çeşitlerini, Türkiye'de deprem gözlemlerini tartışmaya açtı. Depremler nasıl izlendiği, depremlerin sayısında artış olup olmadığı, depremlerin önceden bilinip bilinemeyeceği gibi sık sorular soruları yanıtlayan Özener, KRDAE tarafından gerçekleştirilen güncel deprem araştırmaları, deniz tabanı gözlemleri ve deprem erken uyarı sistemleri hakkında genel bilgiler verdi.

8 Aralık tarihinde Dr. Öcal Necmioğlu tarafından verilen ''Tsunami Tehlikesine Hazır Mıyız?'' başlıklı Açık Ders’te ise  Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara'da tsunami tehlikesi değerlendirildi.  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından UNESCO çatısı altında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi ve ülkemizde etkin bir tsunami erken uyarısı sisteminin gereksinimleri hakkında öneriler dile getirildi.

15 Aralık tarihinde yer alan ‘’Türkiye'de Deprem Afeti ve Eğitimi’’  başlıklı Açık Ders ise Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat tarafından verildi. Türkiye'de deprem olayının neden olduğu afetlerin boyutu, alınması gereken tedbirler ve afetlere dirençli bir toplum olabilmek için yapmamız gerekenlerin gündeme getirildiği seminerde Dr. Kalafat, Türkiye'de afete neden olan depremlerin özellikleri, etki alanları ve riskleri hakkında bilgiler verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin BU+ Etkinlikleri kapsamında 2016 Bahar döneminde başlayan; toplumun her kesimine seslenen 'Açık Ders'leri, 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün 150. Yıl etkinlikleri kapsamında toplumla buluşmuştu. Toplumun geniş kesimini ilgilendiren konular üzerine uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen seminer dizisi kapsamında Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden uzman isimlerin Deprem, Afet Eğitimi, Tsunami ve İklim Değişikliği temalarıyla verdikleri Açık Dersler 2018 yılında Üsküdar Belediyesi, 2019 yılında ise Sarıyer Belediyesi ücretsiz olarak katılımcılarla buluştu.